Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 09 февруари 2018
Валидно до: петък, 23 февруари 2018, 15:29

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ СВ11_14-19-2 - 1/09.02.2018 г.

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ11_14-19-1 - 1/04.05.2016

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ11_14-19-2 - 1/04.05.2016

2

№ СВ11_14/1/-275-1 - 1/09.02.2018 г

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ11_14/1/-275-1 - 1/19.09.2016

3

№ СВ11_14/1/-920-1 - 1/09.02.2018 г.

ПЕНКА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ11_14/1/-920-1 - 1/31.10.2016

4

№ СВ11_14/1/-795-1 - 1/09.02.2018 г.

 

МИЛЕНА КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ11_14/1/-795-1 - 1/25.10.2016

5

№ СВ11_14/1/-534-1 - 1/09.02.2018 г.

ИВАН СТАНКОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ11_14/1/-534-1 - 1/13.10.2016

6

№ СВ11_14/1/-928-1 - 1/09.02.2018 г.

ПЕНКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ11_14/1/-928-1 - 1/02.11.2016

7

№СВ11_14/1-1141-2 - 1/09.02.2018г.

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ11_14/1-1141-1 - 1/24.11.2016

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ11_14/1-1141-2 - 1/24.11.2016

8

№ СВ11_14/1-1026-1 - 1/09.02.2018г.

РОСИЦА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ11_14/1-1026-1 - 1/10.11.2016

9

№ СВ11_14/1-1004-1 - 1/09.02.2018г.

РАЙНА ВЛАДИМИРОВА ПАВЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ11_14/1-1004-1 - 1/09.11.2016

10

№ СВ11_14/1-1179-1 - 1/09.02.2018

ТАТЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ11_14/1-1179-1 - 1/09.12.2016

11

№ СВ11_14/1-1271-1 - 1/09.02.2018

ХРИСТО СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ11_14/1-1271-1 - 1/14.12.2016

12

№ СВ11_14/1-1288-1 - 1/09.02.2018

ЩИЛЯНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ11_14/1-1288-1 - 1/15.12.2016

13

№ СВ11_14/1-1222-1 - 1/09.02.2018

ТОШКА КИРОВА СТОЯНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ11_14/1-1222-1 - 1/13.12.2016

 

Настоящият списък е в сила за периода от 09.02.2018 г. до 23.02.2018 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 614 последна промяна: 15:31:02, 12 февруари 2018