Съобщение до Данчо Панайотов и до „НОРДУС-БАЛКАН-2"ООД за изготвен проект на ПУП-ПР по плана на кв.Крайморие

Съобщение до Данчо Панайотов и до „НОРДУС-БАЛКАН-2"ООД за изготвен проект на ПУП-ПР по плана на кв.Крайморие

Публикувано на: вторник, 13 февруари 2018
Валидно до: вторник, 27 февруари 2018, 10:54

ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция"ЦАУ"Приморие"
Изх. № 70-00-9401/1/13.02.2018г. 

ДО ДАНЧО ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ с адрес: гр. Бургас ,ул. Княз Борис I"- 75A
ДО "НОРДУС-БАЛКАН-2"ООД с адрес : област Бургас, общ. Несебър, ,гр. Свети Влас, п.к 8223, ж.к. Медик Дриймс, м. Юрта под пътя, вх. Д , ет.5, ап. Д16

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VIII-78, кв.45 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.272 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие" .

На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Телефон за справка 056/84 35 12.
Дирекция"ЦАУ"Приморие", гл.спец.:Ив.Дойчева

 


свали като pdf разглеждания: 836 последна промяна: 10:58:27, 13 февруари 2018