Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 14 февруари 2018
Валидно до: сряда, 28 февруари 2018, 16:09

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.

 

            В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

 

№ и дата

на съобщение

Име  на задълженото лице

Булстат /

 ЕГН

Вид  на задълже- нието

Вид  на документа

1

ГЧ58833 - 1/ 14.2.2018г.

АВРАМ ИВАНОВ ИЛИЕВ

*********

ДПС

АУЗ №

ГЧ58833 - 1/ 10.10.2017г.,

ГЧ58834 - 1/ 10.10.2017г.

2

ГЧ58852 - 1/ 14.2.2018г.

СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ПАНАЙОТОВ

*********

ДПС

АУЗ №

ГЧ58852 - 1/ 10.10.2017г.,

ГЧ58853 - 1/ 10.10.2017г.

3

ГЧ58983 - 1/ 14.2.2018г.

КЛАСИК ВИЛАС ЕООД

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ58983 - 1/16.10.2017г.,

ГЧ58984 - 1/16.10.2017г.

4

ГЧ59028 - 1/ 14.2.2018г.

НИНА ГЕОРГИЕВА ЙОРГОВА

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ59028 - 1/ 17.10.2017г.

5

ГЧ59074 - 1/ 14.2.2018г.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ59074 - 1/ 19.10.2017г.,

ГЧ59075 - 1/ 19.10.2017г.

6

ГЧ59844 - 1/ 14.2.2018г.

ДИЯН ПЕТРОВ КОЕВ

*********

ДПС

АУЗ №

ГЧ59844 - 1/ 8.11.2017г.,

ГЧ59845 - 1/ 8.11.2017г.

7

ГЧ60309 - 1/ 14.2.2018г.

ПЕТЪР ТОДОРОВ АТАНАСОВ

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ60309 - 1/ 20.11.2017г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 14.2.2018г. до 28.2.2018 г.


свали като pdf разглеждания: 728 последна промяна: 16:12:00, 14 февруари 2018