Уведомление за Заповед № 1527 от 08.06.2018год., с която е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

Уведомление за Заповед № 1527 от 08.06.2018год., с която е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

Публикувано на: четвъртък, 09 август 2018
Валидно до: четвъртък, 23 август 2018, 14:47

 

 

Уведомление  за  Заповед № 1527 от 08.06.2018год., с която е  одобрен   Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор 07079.2.2025 по КК на гр. Бургас, местност "За баните" /бивша "Лъджа йолу"/, землище гр. Бургас

 

Публикувано на : четвъртък,  9 август 2018год.

Валидно :  петък, 24 август 2018 год.                             

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

СТРАНД БУРГАС АД

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. "ЗЛАТЕН РОГ" №22, ЕТ.7, ОФИС 17

ГР. СОФИЯ

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед   № 1527 от  08.06.2018год.   на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас  е  одобрен   Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор 07079.2.2025 по КК на гр. Бургас, местност "За баните" /бивша "Лъджа йолу"/, землище гр. Бургас, състоящ се в обособяване на УПИ  XI  за ПИ с проектен идентификатор 2690, с отреждане "За складова база за промишлени стоки".

        Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

        На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ  можете  да  обжалвате заповедта  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение  чрез   Община Бургас пред  Административен Съд  - Бургас. 

 

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

гл.специалист: Ст. Янева

 


свали като pdf разглеждания: 690 последна промяна: 14:48:27, 09 август 2018