Съобщение до всички заинтересовани собственици в УПИ І кв.4 по плана на кв. ПЗ „Победа

Съобщение до всички заинтересовани собственици в УПИ І кв.4 по плана на кв. ПЗ „Победа

Публикувано на: понеделник, 01 октомври 2018
Валидно до: неделя, 14 октомври 2018, 09:55

До
Всички заинтересовани собственици
в УПИ І кв.4 по плана на кв. ПЗ "Победа", гр. Бургас


Уведомяваме Ви , че със заповед № 2643/25.09.2018г.,на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП -ПРЗ , УПИ І в кв. 4 по плана на ПЗ. "Победа", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.659.438 по КК на гр. Бургас.


Заповедта е изложена в ст.№ 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл.215 ,ал. 1 и ал. 4 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по заповедта , чрез ЦАУ "Дирекция Възраждане" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Изготвил:
Главен специалист:
/Мариана Танева/


свали като pdf разглеждания: 958 последна промяна: 09:56:16, 01 октомври 2018