Съобщение до Красен Иванов

Съобщение до Красен Иванов

Публикувано на: понеделник, 01 октомври 2018
Валидно до: понеделник, 15 октомври 2018, 11:06

 

ДО

КРАСЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ

УЛ. "ДЕБЕЛТ" №21, ЕТ.3

ГР. БУРГАС      

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2055/25.07.2018г. на Зам.-Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-1186, кв. 12, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето"), землище Сарафово.

          Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                                                 01.10.2018г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 939 последна промяна: 11:07:22, 01 октомври 2018