ДО „РОБЪРТЪН ФИЛИПС ЕНД КО-БЪЛГАРИЯ"

ДО „РОБЪРТЪН ФИЛИПС ЕНД КО-БЪЛГАРИЯ"

Публикувано на: понеделник, 01 октомври 2018
Валидно до: понеделник, 15 октомври 2018, 14:18

 

 

Уведомление  за  Заповед № 2189  от  13.08.2018год., с която е одобрен проект за за ПИ с идентификатор 07079.820.1109  по КК на гр.Бургас, в кв.77 по предвидено разширение на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

"РОБЪРТЪН ФИЛИПС ЕНД КО-БЪЛГАРИЯ"

УЛ." СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №2, ВХ.А, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед   № 2189  от  13.08.2018год.   на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас  е  одобрен  Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.820.1109  по КК на гр.Бургас, в кв.77 по предвидено разширение на кв. Сарафово, гр.Бургас,  с който за имота се обособява самостоятелен УПИ XLVI-1109, отреден за проектен ПИ с идентификатор 07079.820.1109  по КК на гр.Бургас.

        Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

        На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ  можете  да  обжалвате заповедта  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение  чрез   Община Бургас пред  Административен Съд  - Бургас. 

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

гл.специалист: Ст. Янева

 


свали като pdf разглеждания: 936 последна промяна: 14:19:07, 01 октомври 2018