Съобщение до Нанка Престел за изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ в местност "Куша", землище на с.Изворище

Съобщение до Нанка Престел за изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ в местност "Куша", землище на с.Изворище

Публикувано на: понеделник, 01 октомври 2018
Валидно до: понеделник, 15 октомври 2018, 15:51

ДО: НАНКА СТАМОВА ПРЕСТЕЛ

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност "Куша", землище на с.Изворище, гр.Бургас.

Планът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.


Д.Ахмакова
Главен специалист АС
Тел.за връзка: 056/860 919


свали като pdf разглеждания: 942 последна промяна: 15:53:49, 01 октомври 2018