СЪОБЩЕНИЕ ДО АТАНАС КУЗМАНОВ КУЗМАНОВ И ВАЛЕНТИНА НЕНЧЕВА НЕНЧЕВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО АТАНАС КУЗМАНОВ КУЗМАНОВ И ВАЛЕНТИНА НЕНЧЕВА НЕНЧЕВА

Публикувано на: понеделник, 01 октомври 2018
Валидно до: понеделник, 15 октомври 2018, 16:48

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

АТАНАС КУЗМАНОВ КУЗМАНОВ

УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №3

ГР. АЙТОС

 

ВАЛЕНТИНА НЕНЧЕВА НЕНЧЕВА

УЛ. "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" №6, ЕТ.5, АП.8

ГР. БУРГАС

 

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2158/07.08.2018г.на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ V-1216 в кв. 16, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       01.10.2018г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 1049 последна промяна: 16:51:02, 01 октомври 2018