Съобщение до Иван Бойчев Вършев

Съобщение до Иван Бойчев Вършев

Публикувано на: вторник, 02 октомври 2018
Валидно до: вторник, 16 октомври 2018, 10:33

ДО

ИВАН БОЙЧЕВ ВЪРШЕВ

УЛ. "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" №32

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №509/28.02.2018г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ IV-189 в кв. 48, местност "Кафка", землище Крайморие. Същата е вписана в Агенция по вписванията с вх.рег.№11596/30.08.2018г., Акт №112, том 32.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 805 последна промяна: 10:34:47, 02 октомври 2018