Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 02 октомври 2018
Валидно до: вторник, 16 октомври 2018, 14:26

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№60666/02.10.18

ДИАН ЯНКОВ ИВАНОВ

ДПС

АУЗД№60666/06.08.2018г

2

ГС№60488/02.10.18

ХРИСТО ЯНКОВ ВЪЛКОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№60488/12.09.2018г

3

ГС№60054/02.10.18

ЙОРДАН НИКОЛОВ ШУТОВ

ДПС

АУЗД№60054/20.08.2018г

4

ГС№59494/02.10.18

БГ ПЛАСТ 07 ООД

ДПС

АУЗД№59494/13.09.2018г

5

ГС11-15/436/02.10.18

ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИКОВА КУМАНОВА

ДПС

АУЗД№436/10.09.2018г.

АУЗД№9786/09.12.2013г.

АУЗД№9787/09.12.2013г.

6

ГС№1394/02.10.18

НИКОЛАЙ ДИМОВ ДРОСЕВ

ДПС

АУЗД№1394/21.09.2018г

 

Настоящият списък е в сила за периода от 02.10.2018 г. до 16.10.2018 г.

 


свали като pdf разглеждания: 912 последна промяна: 16:14:49, 06 ноември 2018