Съобщение до Лиляна Атанасова Ангелова

Съобщение до Лиляна Атанасова Ангелова

Публикувано на: четвъртък, 04 октомври 2018
Валидно до: четвъртък, 18 октомври 2018, 11:06

ДО

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА 

Ж.К. "ЛАЗУР" №37, ВХ.4, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2056/25.07.2018г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ XIII-1221 в кв. 15, землище Сарафово, местност "Ъгъла" /бивша "Кюшето"/.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 961 последна промяна: 11:08:11, 04 октомври 2018