Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, по плана на зона "В" ж.р."Меден Рудник"

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, по плана на зона "В" ж.р."Меден Рудник"

Публикувано на: четвъртък, 04 октомври 2018
Валидно до: четвъртък, 18 октомври 2018, 16:31

изх.№94-01-21307/5/04.10.2018г.

ДО
Всички заинтересовани собственици


Уведомяваме Ви, че за УПИ IV-60, кв.121А, по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.653.377 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.
Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
Тел: 056 907 467

 


свали като pdf разглеждания: 1161 последна промяна: 16:32:59, 04 октомври 2018