Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Юг- изток"

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Юг- изток"

Публикувано на: петък, 05 октомври 2018
Валидно до: петък, 19 октомври 2018, 13:29

Съобщение до всички заинтерeсовани собственици

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ "Юг- изток", гр. Бургас.

Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 / 852 345

На основание чл.128 , ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта , чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.


Изготвил:
Мариана Танева- гл. специалист


свали като pdf разглеждания: 1200 последна промяна: 13:30:45, 05 октомври 2018