Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас

Публикувано на: понеделник, 08 октомври 2018
Валидно до: понеделник, 22 октомври 2018, 16:19

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №РД-09-35/21.09.18г. на Областен управител на Област Бургас:

На основание чл.124а, ал.3 от ЗУТ Областен управител на Област Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПП за трасе на главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от напорен водоем "Лъка", Община Поморие до РШ на кв.Сарафово, Община Бургас, в участъка от точка на водовземане след пресичането на ПИ 57491.3.3 по КК на гр.Поморие до РШ на кв.Сарафово, гр.Бургас, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 939 последна промяна: 16:20:23, 08 октомври 2018