Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 08 октомври 2018
Валидно до: вторник, 23 октомври 2018, 08:41

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Вид на документа

61874-1/08.10.2018 г.    

ЯВОР ПАВЛИНОВ КРЪСТЕВ

АУЗД ИП61874-1/12.04.2018 г.

 

ИП62214-1/08.10.2018 г.    

СТОЯНКА НОНЕВА НИКОЛОВА

АУЗД №  ИП62214-1/16.05.2018 г., ИП62213-1/16.05.2018 г.,

 

ИП61352-1/08.10.2018 г.         

НИКОЛАЙ МАРКОВ АТАНАСОВ

АУЗД№ ИП61352-1/15.03.2018г.

 

ИП61835-1/08.10.2018 г.         

РАДКА МЕТОДИЕВА СИМЕОНОВА

 

АУЗД№ ИП61835-1/12.04.2018Г., ИП61833-1/12.04.2018Г.

 

ИП61274-1/08.10.2018 г.    

ТЕНЬО ИВАНОВ КЪНЕВ

 

АУЗД № ИП61274-1/22.02.2018Г.

 

ИП61265-1/08.10.2018 г.    

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ

АУЗД№ ИП61265-1/22.02.2018г.,ИП61264-1/22.02.2018г.   

 

ИП62215-1/08.10.2018 г.  

МАРИЯ АРХАНГЕЛОВА МАРКОВА

АУЗД№  ИП62215-1/16.05.2018г.

 

ИП62021-1/08.10.2018 г.    

 

ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОЛЕВ

АУЗД№

ИП62021-1/20.04.2018 Г.

 

ИП64418-1/08.10.2018 г.    

МАРИЯ НЕДКОВА РАШКОВА

АУЗД№  ИП64418-1/03.09.2018г.

 

ИП64318-1/08.10.2018 г.    

МАРИН МИХОВ ТЕНЕВ

АУЗД№ ИП64318-1/29.08.2018 г, ИП64320-1/15.11.2017 г, ИП64322-1/15.11.2017 г, ИП64324-1/15.11.2017 г, ИП64324, ИП64326-1/15.11.2017 г,ИП64327 -1/15.11.2017 г, ИП64328 -1/15.11.2017 г

 

ИП64814-1/08.10.2018 г.   

ХРИСТО РАДКОВ АБРАШЕВ

АУЗД№ ИП64814-1/13.09.2018г., ИП64815-1/13.09.2018г.

 

ИП63998-1/08.10.2018 г.    

СТОЯН ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ

 

АУЗД№ ИП63998-1/23.08.2018 г, ИП64003-1/23.08.2018 г

 

ИП64290-1/08.10.2018 г.    

КРЕМЕНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

АУЗД№ № ИП64284-1/29.08.2018 г., ИП64288-1/29.08.2018 г., ИП64290-1/29.08.2018 г.,

 

ИП58452-1/08.10.2018 г.    

РЕЙДЕС  ООД

 

АУЗД№ ИП58452-1/29.09.2017 г

 

ИП58812-1/08.10.2018 г.    

ПЕТЪР КОСЕВ КОСЕВ

АУЗД№ ИП58812-1/09.10.2017 Г., ИП58811-1/09.10.2017 Г.

 

ИП60266-1/08.10.2018 г.    

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ

АУЗД№ ИП60266-1/17.11.2017

 

ИП60282 - 1/08.10.2018 г.    

НАДЯ СТАНЧЕВА УЗУНОВА

 

АУЗД№ ИП60282 - 1/17.11.2017

 

ИП60267 - 1/08.10.2018 г.    

ТОДОР ПЕТКОВ НИКОЛОВ

АУЗД№ ИП60267 - 1/17.11.2017

 

ИП58948 - 1/08.10.2018 г.    

ВАСИЛКА МИРЧЕВА ВАСИЛЕВА

 

АУЗД№ ИП58948 - 1/13.10.2017Г.

 

ИП58970 - 1/08.10.2018 г.    

РАДКА ХРИСТОВА МЕШКОВА

АУЗД№ ИП58970 - 1/13.10.2017

 

ИП60151 - 1/08.10.2018 г.    

АНАСТАС ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

 

АУЗД№ ИП60151 - 1/27.11.2017

 

ИП64560 - 1/08.10.2018 г.    

ГОСПОДИН ДИМИТРОВ ЛАМБОВ

АУЗД№ ИП64560 - 1/04.09.2018

 

ИП64529 - 1/08.10.2018 г.  

ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТАНСКА КОМПАНИЯ

АУЗД№ ИП64529 - 1/27.11.2017

 

ИП58646 - 1/08.10.2018 г.    

СЕФАДЕ ХАЙРИЕВА ИБРЯМОВА

АУЗД№ ИП58646 - 1/05.10.2017Г.

 

ИП60562 - 1/08.10.2018 г.      

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

АУЗД№ ИП60562 - 1/27.11.2017

 

ИП60841 - 1/08.10.2018 г.    

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА

АУЗД№ ИП60841 - 1/28.12.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от  08.10.2018 г. до 23.10.2018 г.


свали като pdf разглеждания: 1080 последна промяна: 08:43:13, 11 октомври 2018