Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 01 октомври 2018
Валидно до: понеделник, 15 октомври 2018, 08:44

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ГЧ59107 - 1/01.10.2018 г.

 

КАФЕДЖИЕВ - ГЕОРГИ КАФЕДЖИЕВ ЕТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ59107 - 1/20.10.2017 г.

2

№ ГЧ59842 - 1/01.10.2018 г

ДА БИЛД ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ГЧ59842 - 1/08.11.2017 г.

3

№ ГЧ60471 - 1/01.10.2018 г.

СТАНИМИРА СТЕФАНОВА ВАНГЕЛОВА

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ60470 - 1/23.11.2017 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ60471 - 1/23.11.2017 г.

4

№ ГЧ60489 - 1/01.10.2018 г.

 

СИЙКА НИКОЛОВА БЛЕЕЗЕР

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ60489 - 1/24.11.2017 г.

5

№ ГЧ59840 - 1/01.10.2018 г.

КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ГЧ59840 - 1/08.11.2017 г.

6

№ ГЧ59050 - 1/01.10.2018 г.

МАРИАНА ДИМАНОВА КАРАКАШЕВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ59050 - 1/18.10.2017 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 01.10.2018 г. до 15.10.2018 г.


свали като pdf разглеждания: 1086 последна промяна: 08:45:59, 11 октомври 2018