Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: вторник, 30 октомври 2018
Валидно до: вторник, 30 октомври 2018, 17:05

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда и допълващо застрояване - за социални жилища в ПИ 07079.616.106 по КК, УПИ II-4229, кв.12 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас".

 


свали като pdf разглеждания: 1133 последна промяна: 17:06:18, 30 октомври 2018