Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 31 октомври 2018
Валидно до: четвъртък, 15 ноември 2018, 15:10

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

65572-1/31.10.2018 г.    

ХЮСЕИН ХАМИДОВ ХЮСЕИНОВ

 

 

АУЗД ИП65572-1/03.10.2018 г., ИП65566-1/03.10.2018 г.

 

 

ИП11_14/1.130 - 1/31.10.2018 г.    

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТЕВ

 

 

АУЗД №  ИП11_14/1/.130 - 1/24.08.2018 г., ИП11_14/1/.130.1 - 1/24.08.2018 г.,

 

 

ИП11_14-88.2-1/31.10.2018 г.     

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ

 

 

АУЗД№ ИП11_14-88.2-1/20.04.2016г., ИП11_14-88.1-1/20.04.2016г., ИП11_14-88.3-1/20.04.2016г.,

 

ИП11_14-96-1/31.10.2018 г.         

ХАСАН ИДАЕТ МЪСТЪН

 

 

АУЗД№ ИП11_14-96-1/20.04.2016Г., ИП11_14-96.1-1/20.04.2016Г.

 

 

ИП11_14/1/.698-1/31.10.2018 г.    

ТОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

 АУЗД № ИП11_14/1/.698-1/16.11.2016Г.

 

 

ИП50/2011.69-1/31.10.2018 г.    

ГЕОРГИ МИТКОВ ДИМОВ

 

 

 

АУЗД№ ИП50/2011.69-1/06.12.2016г.   

 

 

ИП61901-1/31.10.2018 г.    

ВАНГЕЛ ХРИСТОВ ПОПОВ

 

 

 

  АУЗД№ ИП61901-1/16.04.2018г.

 

 

ИП65833-1/31.10.2018 г.    

ТОТКА ПЕТРОВА СТОЕВА

 

 

АУЗД№

ИП65833-1/16.10.2018 Г.

 

 

 

ИП65706-1/31.10.2018 г.    

МАРИЙКА МАРИНОВА ДИМОВА

 

 

АУЗД№  ИП65706-1/10.10.2018г., ИП65695-1/10.10.2018г.

 

 

ИП58820-1/31.10.2018 г.    

ЯНИ РУСЕВ ДИМИТРОВ

 

 

АУЗД№ ИП58820-1/09.10.2017 г,

 

 

ИП64806-1/31.10.2018 г.    

СПАС ПЕТРОВ ДИМОВ

 

 

АУЗД№ ИП64806-1/13.09.2018г., ИП64804-1/13.09.2018г.

 

 

ИП60568-1/31.10.2018 г.    

ПЕТЪР ДИМОВ БЕНЧЕВ

 

 

АУЗД№ ИП60568-1/27.11.2017 г, ИП60572-1/27.11.2017 г, ИП60571-1/27.11.2017 г, ИП60570-1/27.11.2017 г

 

 

ИП62015-1/31.10.2018 г.    

МАРИЯ ДИМИТРОВА КАЛОЯНОВА

 

 

АУЗД№ № ИП62015-1/20.04.2018 г., ИП62007-1/20.04.2018 г.

 

 

ИП6220-1/31.10.2018 г.    

ЙОРДАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

 

 

АУЗД№ ИП62220-1/16.05.2018 г, ИП62216-1/16.05.2018 г

 

 

ИП61912-1/31.10.2018 г.    

ГЕОРГИ КОСТОВ КИЧЕВ

 

 

АУЗД№ ИП61912-1/16.04.2018 Г., ИП61906-1/16.04.2018 Г.

 

 

ИП61707-1/31.10.2018 г.    

ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕТКОВ

 

 

АУЗД№ ИП61707-1/10.04.2018г., ИП61706-1/10.04.2018г, ИП61705-1/10.04.2018г, ИП61704-1/10.04.2018г

 

 

ИП64768 - 1/31.10.2018 г.    

ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

 

 

АУЗД№ ИП64768 - 1/13.09.2018г.

 

 

ИП61430 - 1/31.10.2018 г.    

ПАВЛИНКА ДИМОВА БАЯЗИД

 

 

 

АУЗД№ ИП61430 - 1/26.03.2018г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  31.10.2018 г. до 15.11.2018 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 1218 последна промяна: 15:11:57, 02 ноември 2018