Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 30 октомври 2018
Валидно до: вторник, 13 ноември 2018, 12:41

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ФП11_14-423-1/30.10.2018 г.

"ТРАНСМАРК" ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП11_14-423-1; ФП11_14-423.1-1; ФП11_14-423.2-1; ФП11_14-423.3-1; ФП11_14-423.4-1; ФП11_14-423.5-1; ФП11_14-423.6-1; ФП11_14-423.7-1/10.06.2016 г.

2

ФП58342-1/30.10.2018 г.

СТОЯН ИВАНОВ СТАЙКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП58342-1/27.09.2017 г.

3

ФП59628-1/30.10.2018 г.

"ТУР" БГ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59628-1/31.10.2017 г.

4

ФП59882-1/30.10.2018 г.

"ВАНИНА - ВАНЯ МИТКОВА" ЕТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59882-1; ФП59884-1/09.11.2017 г.

5

ФП63476-1/30.10.2018 г.

"УСПЕХ-2005" ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63476-1; ФП63477-1; ФП63478-1; ФП63479-1; ФП63480-1; ФП63481-1/19.07.2018 г.

6

ФП63493-1/30.10.2018 г.

"МАРИНА - ИРИНА ГЕОРГИЕВА" ЕТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63493-1; ФП63494-1; ФП63495-1; ФП63496-1; ФП63497-1; ФП63498-1; ФП63499-1; ФП63500-1; ФП63501-1; ФП63502-1/20.07.2018 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 30.10.2018 г. до - 13.11.2018 г.


свали като pdf разглеждания: 890 последна промяна: 12:42:46, 28 ноември 2018