Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

Публикувано на: сряда, 09 януари 2019
Валидно до: сряда, 23 януари 2019, 14:22

изх.№94-01-751/2/09.01.2019г.


До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за УПИ XVII-8, кв.184 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.553 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
Тел: 056 / 907 467

 


свали като pdf разглеждания: 335 последна промяна: 14:24:47, 09 януари 2019