Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

Публикувано на: сряда, 09 януари 2019
Валидно до: сряда, 23 януари 2019, 14:25

изх.№94-01-748/4/09.01.2019г.

До Всички заинтересовани собственици


Уведомяваме Ви, че за УПИ XLIII-373, кв.162, по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.671.610 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
тел: 056/ 907 467


свали като pdf разглеждания: 392 последна промяна: 14:26:24, 09 януари 2019