Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 10 януари 2019
Валидно до: четвъртък, 24 януари 2019, 10:04

 

ОБЩИНА БУРГАС                                                                                                                           

Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                    

Изх.№94-01-40093/1/08.01.2019 г.

 

 

 

ДО

САША ДИМИТРОВА ГЛУШКОВА

УЛ."ИВАН БОГОРОВ"20, ВХ."Б", ЕТ.6

ГР.БУРГАС

 

ДО

ГЕОРГИ ХАРАЛАМБОВ ГАРОВ

Ж.К."ЛАЗУР"БЛ.20, ВХ."Б", ЕТ.6

ГР.БУРГАС

 

ДО

ЦВЕТАНКА ТЕМЕЛКОВА БОГДЕВА

Ж.К."ЛАЗУР"БЛ.48, ВХ.1, ЕТ.7

ГР.БУРГАС

 

ДО

МАРГАРИТА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА

Ж.К."БЪГСТОН" 25, ЕТ.15, АП.68

ГР.СОФИЯ

 

ДО

ИЛКА АПОСТОЛОВА ЗАХАРИЕВА

Ж.К."СТОРГОЗИЯ" БЛ.132, ВХ."В", ЕТ.3, АП.8

ГР.ПЛЕВЕН

 

ДО

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА

Ж.К."БЪГСТОН" БЛ.25, ЕТ.6, АП.27

ГР.СОФИЯ

 

 

 

 

                                                                                                                     

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-2039 , кв.60 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас , ПИ с идентификатор 07079.3.2039 по КККР на гр.Бургас, в границите на устройствена зона "8/Пп", съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас в предвиденото разширение на строителните граници на гр.Бургас,  с който се променя отреждането на УПИ от "За складова и търговска база за насипни материали и техника" в "За автосервиз за автомобили и бусове"

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в  14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист   в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 487 последна промяна: 10:06:10, 10 януари 2019