Съобщение до „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ“ АД

Съобщение до „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ“ АД

Публикувано на: петък, 11 януари 2019
Валидно до: петък, 25 януари 2019, 12:39

ДО

"АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ" АД

УЛ."ЛИПА" №1, АП.ПАРТЕР

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

ОБЩИНА СТОЛИЧНА

ГР.СОФИЯ

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-652,651 в кв.36 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.327 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.


свали като pdf разглеждания: 309 последна промяна: 12:44:04, 11 януари 2019