Обществен достъп до Доклад за ОВОС на „БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ЕООД

Обществен достъп до Доклад за ОВОС на „БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ЕООД

Публикувано на: четвъртък, 24 януари 2019
Валидно до: четвъртък, 24 януари 2019, 15:36

 

На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ" ЕООД, гр. Бургас, ул. "Фердинандова" №57, ет.3

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено - обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ №07079.9.964, м. "Брястите", землище гр. Бургас и пътна връзка към имота".

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 27.02.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа сградата на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, ет.2, стая №1, Дирекция "Околна среда", РИОСВ-Бургас, с адрес: ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" 67 и на адреса на Възложителя: гр. Бургас, ул. "Фердинандова" 57, ет.3.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, с адрес: ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" 67; Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, ет.2, стая №1; "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ" ЕООД с адрес: гр. Бургас, ул. "Фердинандова" 57, ет.3, или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: адв. Гергана Николова, тел: 0887893002

 


свали като pdf разглеждания: 703 последна промяна: 15:38:38, 24 януари 2019