СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.225.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.225.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Публикувано на: вторник, 05 февруари 2019
Валидно до: вторник, 19 февруари 2019, 14:25

 

Изх.№94-01-2173/2/05.02.2019г.

 

 

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.225.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ"№126

 

 

                                                                                                                     

Община Бургас уведомява всички заинтересувани собственици , че  е издадено разрешение за строеж №О-9/04.02.2019г. за обект:"Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 07079.602.225.1.9 по КК на гр.Бургас", находящ се в УПИ , кв.15"А" по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, административен адрес:Ж.К."Славейков"№126.

Разрешението за строеж и документацията към него са на разположение за обществен достъп в стая №29 - втори етаж в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к."Славейков", гр.Бургас.

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж  подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален строителен контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване/публикуване/ на настоящото съобщение.

 

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист   в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 415 последна промяна: 14:26:22, 05 февруари 2019