С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ РАДЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ РАДЕВ

Публикувано на: сряда, 06 февруари 2019
Валидно до: сряда, 20 февруари 2019, 16:08

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ РАДЕВ

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.43, ВХ.3, ЕТ.3, АП.5

ГР. БУРГАС

 

РАДОСТИН СТОЯНОВ ФОТЕВ

Ж.К "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.53, ЕТ.1, АП.1

ГР.БУРГАС

 

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3530/13.12.2018 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ XIV-1041, кв.24 по плана на с. Маринка.

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       06.02.2018 г.

 


свали като pdf разглеждания: 424 последна промяна: 16:08:53, 06 февруари 2019