СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЙЧО АНДРЕЕВ СТОЙЧЕВ, ДАНИЕЛА БОГОМИЛОВА СЛАВОВА, ГАНКА АНДРЕЕВА ГЕРАСИМОВА, БОЯН БОГОМИЛОВ СТЕФАНОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЙЧО АНДРЕЕВ СТОЙЧЕВ, ДАНИЕЛА БОГОМИЛОВА СЛАВОВА, ГАНКА АНДРЕЕВА ГЕРАСИМОВА, БОЯН БОГОМИЛОВ СТЕФАНОВ

Публикувано на: понеделник, 11 февруари 2019
Валидно до: понеделник, 25 февруари 2019, 15:20

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

СТОЙЧО АНДРЕЕВ СТОЙЧЕВ

Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ" БЛ.42, ВХ.5, ЕТ.1                                       

ГР. БУРГАС

 

ДАНИЕЛА БОГОМИЛОВА СЛАВОВА

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №50, ЕТ.1

ГР. БУРГАС                                        

 

ГАНКА АНДРЕЕВА ГЕРАСИМОВА

Ж.К. "ЛЮЛИН", БЛ.709, ВХ.1, ЕТ.7, АП.18

ГР. СОФИЯ

 

БОЯН БОГОМИЛОВ СТЕФАНОВ

УЛ. "СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" БЛ.3, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.1               ГР. ДИМИТРОВГРАД

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3372/27.11.2018 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици  на УПИ XXXI-1120, кв.25 и УПИ XXXII-1119, кв.25 по плана на с. Маринка.

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       11.02.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 405 последна промяна: 15:22:28, 11 февруари 2019