Съобщение до Ивайло Фанев

Съобщение до Ивайло Фанев

Публикувано на: вторник, 12 февруари 2019
Валидно до: вторник, 26 февруари 2019, 14:40

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВ

Ж.К. "КРАСНО СЕЛО" № 208, ВХ. Ж, ЕТ.11, АП.29

РАЙОН КРАСНО СЕЛО

ГР. СОФИЯ

 

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3056/25.10.2018г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ VIII-1, землище Бургас, местност "Караач".

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       12.02.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 314 последна промяна: 14:40:33, 12 февруари 2019