Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: петък, 15 февруари 2019
Валидно до: петък, 15 февруари 2019, 10:42

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в ж.к. "Възраждане" с етапно изпълнение, както следва:

Етап 1: Места за временно паркиране в УПИ XVII и УПИ XVIII, кв.8 в ПИ 07079.617.49 и ПИ 07079.617.50 по КК на гр. Бургас;

Етап 2: Места за временно паркиране в УПИ I, кв.13 в ПИ 07079.617.69, и ПИ 07079.617.314 по КК на гр. Бургас;

Етап 3: Места за временно паркиране в УПИ I, кв.14 в ПИ 07079.617.98 и ПИ 07079.617.100 по КК на гр. Бургас;

Етап 4: Места за временно паркиране в УПИ XVII5773,5800 и УПИ XV5770,5771,5772,5774, кв.31 в ПИ 07079.617.276 и ПИ 07079.617.277 по КК на гр. Бургас".      

 


свали като pdf разглеждания: 747 последна промяна: 10:42:34, 15 февруари 2019