СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕКО МЕТАЛ ГРУП

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕКО МЕТАЛ ГРУП

Публикувано на: понеделник, 11 март 2019
Валидно до: понеделник, 25 март 2019, 09:25

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО " ЕКО МЕТАЛ ГРУП" ООД, АНГЕЛ КЪНЧЕВ АНГЕЛОВ  и ТЯНКА ИВАНОВА БУХЧЕВА

Публикувано на : понеделник,  11 март 2019год.

Валидно до:  вторник, 26 март 2019 год.                             

 

 

ДО

"ЕКО МЕТАЛ ГРУП" ООД

 УЛ."ПИРОТСКА" №11, ет.2

ГР.БУРГАС 

 

АНГЕЛ КЪНЧЕВ АНГЕЛОВ 

ЖК. "ИЗГРЕВ" БЛ.19, ВХ.3, ЕТ.2, AП.3

ГР.БУРГАС  

 

ТЯНКА ИВАНОВА БУХЧЕВА

ЖК. "ИЗГРЕВ" БЛ.19, ВХ.4, ЕТ.4

ГР.БУРГАС 

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед 3565/17.12.2018г. на Зам.-кмет "Стротелство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1796 и 07079.2.1797 по КК на гр.Бургас, с който при съобразяване с ПУР за територията се обособяват два нови УПИ - УПИ I и УПИ II в кв.10, с функционално отреждане за "складови бази за нехранителни стоки" с допустими показатели за застрояване за устройствена зона 13/Смф съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.

            Заповедта  е изложен в стая № 5  на  Дирекция  "ЦАУ  Изгрев " всеки  ден  от  8.30 до 12.00ч. / тел.056 86 32 39 /

  На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Изгрев". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.                                                                                                                                         

 

 

Дирекция "ЦАУ Изгрев"  

гл.специалист: инж.В.Ангелова

 

 


свали като pdf разглеждания: 851 последна промяна: 09:26:32, 11 март 2019