СЪОБЩЕНИЕ ДО ТОДОРКА СТАНКОВА ИВАНОВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТОДОРКА СТАНКОВА ИВАНОВА

Публикувано на: понеделник, 11 март 2019
Валидно до: понеделник, 25 март 2019, 11:04

 

ДО

 

ТОДОРКА СТАНКОВА ИВАНОВА                                    

УЛ. "БЕЛИ ИСКЪР" № 10

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 205/31.01.2019г. на Кмета на Община Бургас за одобряване изменението на кадастралния план на с.Братово, община Бургас, състоящо се в промяна на имотните граници на имоти пл.№№ 32, 33 и 35 в кв.2.

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

            При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

       инж. Калина Георгиева - старши експерт в отдел "Устройствено планиране"

            тел.: 056/907 289

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 842 последна промяна: 11:05:49, 11 март 2019