Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: понеделник, 11 март 2019
Валидно до: понеделник, 25 март 2019, 11:33

 

ЗИНАИДА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА

УЛ. "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" № 86

ГР. БУРГАС

 

СИМЕОН ВАСИЛЕВ МОНЕВ

УЛ. "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" № 86, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

 

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МОНЕВ

УЛ. "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" № 86

ГР. БУРГАС

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадено Решение № 3164/02.11.2018г. на Кмета на Община Бургас за спиране производството по молба вх.№ 94-01-33561/6/02.10.2018г., подадена от Павлина Василева Кирязова, наследник на Васил Жеков Праматаров.

С цитираното решение може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Решение № 3164/02.11.2018г. на Кмета на Община Бургас може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

Съгласно указанията, дадени в Решение № 3164/02.11.2018г. на Кмета на Община Бургас, е изработена комбинирана скица-извадка № 94-01-33561/6/02.11.2018г., която можете да получите в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

            При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

       инж. Калина Георгиева - старши експерт в отдел "Устройствено планиране"

            тел.: 056/907 289

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 938 последна промяна: 11:33:52, 11 март 2019