ДО: ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НОСИТЕЛИ НА ВЕЩИ ПРАВА И КАТЯ СТОИЛОВА НЕСТОРОВА-ГОРЕМСАНДУ УЛИЦА „РАКИТОВЕЦ" №10 ГРАД ПЕРНИК

ДО: ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НОСИТЕЛИ НА ВЕЩИ ПРАВА И КАТЯ СТОИЛОВА НЕСТОРОВА-ГОРЕМСАНДУ УЛИЦА „РАКИТОВЕЦ" №10 ГРАД ПЕРНИК

Публикувано на: петък, 01 март 2019
Валидно до: петък, 15 март 2019, 11:45

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"

 

ДО: ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НОСИТЕЛИ НА ВЕЩИ ПРАВА

        И

        КАТЯ СТОИЛОВА НЕСТОРОВА-ГОРЕМСАНДУ

        УЛИЦА "РАКИТОВЕЦ" №10

        ГРАД ПЕРНИК

 

Уведомяваме Ви, на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ, че е издадена скица с виза за проектиране с изх.№94-01-21891/3/04.12.2018г. от Дирекция "ЦАУ Освобождение".

Визата е издадена за УПИ ІХ-594, кв.4, по плана на кв.Ветрен, поземлен имот с идентификатор по КК 07079.702.651 и е изложена в стая № 19 - II-ри етаж в сградата на Дирекция"ЦАУ Освобождение", ж.к"Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, като заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ можете за обжалвате издадената скица с виза чрез Община Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Връчил:                                                                            
Д.Ахмакова
гл.специалист АС
тел. За връзка 056/860919


свали като pdf разглеждания: 814 последна промяна: 11:46:54, 11 март 2019