Съобщение за издадено Решение №783/30.03.2018г. за допълване на Заповед №857/17.10.2003г.

Съобщение за издадено Решение №783/30.03.2018г. за допълване на Заповед №857/17.10.2003г.

Публикувано на: понеделник, 11 март 2019
Валидно до: понеделник, 25 март 2019, 17:01

Съобщение за издадено  Решение №783/30.03.2018г. за допълване на  Заповед №857/17.10.2003г.  на Главен инженер на община Бургас, с която е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ на кв.6  по плана на ж.к. "Лазур" за имоти с пл.№653 и пл.№678

 

 

Публикувано на: понеделник /11.03.2019г./                      

Валидно до: понеделник  /25.03.2019г./        

           

ДО

Домоуправители  и всички собственици в жилищни сгради на ул. "Васил Петлешков", №82, №84, №86,  ул. "Перущица" , №55, №57, №59, №61, №63

ж.к. "Лазур", бл.57

 

 

Изх.№94-01-16090(1)/11.03.2019г.                    

 

                Уведомяваме Ви , че с Решение №783/30.03.2018г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община гр. Бургас е допълнена Заповед №857/17.10.2003г.  на Главен инженер на община Бургас, с която е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ на кв.6  по плана на ж.к. "Лазур" за имоти с пл.№653 и пл.№678.

                 Решението към Заповедта е изложено  в ст. 203 на ЦАУ "Зора" , всеки   ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

                 На основание чл.215 , ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  можете да обжалвате Решението в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - гр. Бургас , чрез ЦАУ "Зора". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

Справка на тел. 056/83-76-19                                                 Миланка Терзиева

                                                                                                        Гл . специалист

 

 

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 943 последна промяна: 17:01:58, 11 март 2019