СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.662.26 ПО КК НА ГР. БУРГАС,НАХОДЯЩ СЕ В ПЗ“ ЮГ-ИЗТОК“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.662.26 ПО КК НА ГР. БУРГАС,НАХОДЯЩ СЕ В ПЗ“ ЮГ-ИЗТОК“

Публикувано на: понеделник, 18 март 2019
Валидно до: понеделник, 01 април 2019, 17:15

Уведомяваме Ви, че със заповед №613/13.03.2019г на Зам. Кмет на Община Бургас е  одобрено  изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас в кв.1 по плана на  ПЗ " Юг- изток, гр. Бургас.  Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 / 852 345 

На основание чл.215 , ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересованите могат да   направят писмени   възражения и   искания по проекта , чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.   


свали като pdf разглеждания: 702 последна промяна: 15:50:49, 18 март 2019