Съобщение за издадена Заповед №37/09.01.2019 г. на Зам. Кмет „СИРР“ при Община Бургас, издадена на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на преместваем обект: „Кафе-автомат“

Съобщение за издадена Заповед №37/09.01.2019 г. на Зам. Кмет „СИРР“ при Община Бургас, издадена на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на преместваем обект: „Кафе-автомат“

Публикувано на: сряда, 20 март 2019
Валидно до: сряда, 03 април 2019, 14:55

ДО
"ГОЛДИ 90" ООД
РОСТИСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОНЕВ
УЛ. "ПИРОТСКА" №37, ЕТ.4
ГР.БУРГАС

 

Изх. №70-00-644/1/17.01.2019 г.
ОБЩИНА БУРГАС

Уведомяваме Ви, че на основание чл.57а, ал.3, във вр. с чл. 57а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, е издадена Заповед №37/09.01.2019 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, за премахване на преместваем обект: "Кафе-автомат" с размери ~0.60м./0.60 м. поставен пред обект за търговска дейност /павилион/ с идентификатор 07079.620.59.1 по КК на гр. Бургас, на терен публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 07079.620.59 по КК на гр. Бургас.

Същата подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас.

Със съдържанието на заповедта, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Зора" (ж.к."Лазур", ул. "Перущица" №67), ет.2, стая №220 от 8:30ч. - 12:30ч. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас, пред Административен съд-гр.Бургас.

Тел. за справка  056/ 83-76-07 
гл.специалист : Ц.Атанасов


свали като pdf разглеждания: 870 последна промяна: 14:56:49, 20 март 2019