Съобщение за издадена Заповед №38/09.01.2019 г. на Зам. Кмет „СИРР“ при Община Бургас, издадена на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на преместваем обект: „Навес с тента“

Съобщение за издадена Заповед №38/09.01.2019 г. на Зам. Кмет „СИРР“ при Община Бургас, издадена на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на преместваем обект: „Навес с тента“

Публикувано на: сряда, 20 март 2019
Валидно до: сряда, 03 април 2019, 14:56

ДО
"АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД
ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАДИЕВ
БУЛ. "САН СТЕФАНО" №105, ВХ.1, ЕТ.1
ГР.БУРГАС

Изх. №13-00-14/2/17.01.2019 г
ОБЩИНА БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е издадена Заповед №38/09.01.2019г. на зам.кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие", Община Бургас за премахване на преместваем обект, представляващ: "Навес с тента" с размер ~1.20м./5.70 м. и височина ~2.50 м., с конструкция метална, покрит с полиетилен, закрепен от едната си част към обект за бързо хранене в сградата с идентификатор 07079.620.59.2 по КК на гр. Бургас, а от другия край стъпва върху три броя метални колони, закрепени за подова настилка от гранитогресни плочи, ограден от ветрозащитни прегради от полиетилен, поставен в имот публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 07079.620.59 по КК на гр. Бургас.

Със съдържанието на заповедта, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Зора" (ж.к."Лазур", ул. "Перущица" №67), ет.2, стая №220 от 8:30ч. - 12:30ч. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас, пред Административен съд-гр.Бургас.

 

Тел. за справка  056/ 83-76-07
гл.специалист : Ц.Атанасов 


свали като pdf разглеждания: 833 последна промяна: 14:58:41, 20 март 2019