Съобщение до Колю Георгиев колев и Милен Василев Николов

Съобщение до Колю Георгиев колев и Милен Василев Николов

Публикувано на: четвъртък, 21 март 2019
Валидно до: четвъртък, 04 април 2019, 10:17

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

КОЛЮ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

Ж.К. "КРАЙМОРИЕ" №5, ЕТ.1, АП.1

ГР. БУРГАС

 

МИЛЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

УЛ. "ЧЕРНОМОРКА" №16

ГР. БУРГАС

 

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №517/28.02.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ VI-221, 232, 223, 224 в кв.33, землище Крайморие, местност "Пода".

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       21.03.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 775 последна промяна: 10:18:11, 21 март 2019