Съобщение до Банко Димитров Димитров

Съобщение до Банко Димитров Димитров

Публикувано на: четвъртък, 21 март 2019
Валидно до: четвъртък, 04 април 2019, 11:56

 

БАНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ",  БЛ.№ 25, ВХ.3, ЕТ.11, АП.31

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №327/13.02.2019г. на Кмета на Община Бургас за  изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Сухото дере", землището на с.Изворище, Община Бургас и регистъра към него, одобрени със Заповед №РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот №149.17 с площ 1 000 кв.м., като в регистъра за собственици освен Димитър Станев Димитров и Кръстина Банова Димитрова се записват и н-ци на Иван Николов Иванов и на н-ци на Рада Маринова Иванов, с документ за собственост- нотариален акт №99, т. IX, дело №4875/1993г. от 28.06.1993г. за 500 кв.м.;

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 850 последна промяна: 11:56:48, 21 март 2019