Съобщение до Сабри Ерген

Съобщение до Сабри Ерген

Публикувано на: петък, 22 март 2019
Валидно до: петък, 05 април 2019, 10:24

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

САБРИ ЕРГЕН

УПРАВИТЕЛ НА "АЛЕКСАНДЪР - АНТОНИЙ" ООД

С. ПОЛЯНОВО 8544,

МЕСТНОСТ "МАРКОВСКА ВОДЕНИЦА" №1

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №520/28.02.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ IV-1240 в кв. 26, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       22.03.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 837 последна промяна: 10:24:53, 22 март 2019