Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: петък, 22 март 2019
Валидно до: петък, 05 април 2019, 15:40

Съобщение за издадена Заповед №3255/12.11.2018г. на зам.-кмет СИРР за допускане на КПИИ по реда на чл.150, ал.1 от ЗУТ, за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IX, X в кв. 23 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.319, 07079.607.317 по КК на гр. Бургас и инвестиционен проект за обект: "Жилищна сграда с подземен гараж и ограда" в УПИ IХ и "Жилищна сграда с подземен гараж и ограда" в УПИ Х, кв.23, ж.к. "Лазур"

 

Публикувано на: петък /22.03.2019г./                      

Валидно до: петък  /05.04.2019г./        

           

ДО

Иван Димитров Христов, Донка Николова Мишинева, Георги Николов Мишинев, Минка Димитрова Мишинева, Искра Желязкова Желязкова, Деляна Колева Колева, Егор Евгениевич Копица, Коста Иванов Попов, Истилянка Златанова Попова, Георги Иванов Гуджев, Стойчо Петров Шарапанов Мирослав Стоянов Славов, Михаела Михайлова Маркова, Светла Василева Кирова, Владимир Викторов Николов, Олга Иванова Николова, Петър Желев Велев, собственици в ПИ с идентификатори 47202.607.315, 47202.607.316, 47202.607.318,  47202.607.320, 47202.607.321 по КК на гр.Бургас

 

 

Изх.№70-00-9094/5/22.03.2019г.                    

 

Уведомяваме Ви, че в Община Бургас, е постъпил проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IX, X, XI в кв. 23 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.319, 07079.607.317 и 07079.607.315 по КК на гр. Бургас.

          Същият е изложен в стая № 217 на Дирекция ЦАУ"Зора", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч.

            На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Зора" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

 

Справка на тел. 056/83-76-16                                                 Илияна Иванова

                                                                                                        Главен специалист

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 804 последна промяна: 15:41:11, 22 март 2019