Съобщение до Пенка Иванова Стоева

Съобщение до Пенка Иванова Стоева

Публикувано на: понеделник, 25 март 2019
Валидно до: понеделник, 08 април 2019, 11:04

 

ПЕНКА ИВАНОВА СТОЕВА

УЛ."ВЪЗРОЖДЕНЕЦ" №17

ГР. ШУМЕН

 

 

В качеството Ви на наследник на Йовчо Василев Иванов Ви уведомяваме, че са издадени Заповеди на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с които се възстановява правото на собственост на наследници на Йовчо Василев Иванов, върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о."Острица 1" , землище кв. Банево, както следва:

-         Заповед №630/15.03.2019г. за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №503.961  с площ 314 кв.м. по плана на новообразуваните имоти с.о."Острица 1" , землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г.  на Областен управител на Област Бургас.

-         Заповед №628/15.03.2019г. за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №503.949  с площ 883 кв.м. по плана на новообразуваните имоти с.о."Острица 1" , землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г.  на Областен управител на Област Бургас.

-         Заповед №629/15.03.2019г. за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №503.956  с площ 280 кв.м. по плана на новообразуваните имоти с.о."Острица 1" , землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г.  на Областен управител на Област Бургас.

С цитираните заповеди може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираните заповеди могат да бъдат обжалвани в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

          При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

     инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

           тел.: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 798 последна промяна: 11:04:51, 25 март 2019