Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: понеделник, 25 март 2019
Валидно до: понеделник, 08 април 2019, 14:56

 

Съобщение за издадена Заповед №337/13.02.2019 г. на зам.-кмет СИИР за изменение на РУП за УПИ I-320 и УПИ XIX-321 в кв. 21 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас и Заповед №334/13.02.2019г., с която е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XIX-321 в кв.21 по плана на ж.к. "Лазур".

 

 

Публикувано на: петък  /25.03.2019г./

Валидно до: понеделник /08.04.2019г./

 

ДО

Иванка Славова Тонева, ж.к. "Лазур", ул. "Копривщица" №7

 

Изх. № 94-01-21452(15)/25.03.2019г.

Дирекция ЦАУ "Зора"                              

 

 

            Уведомяваме Ви, че със Заповед №337/13.02.2019 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е одобрено изменение на РУП за УПИ I-320 и УПИ XIX-321 в кв. 21 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.264 и 07079.607.263 по КК на гр.Бургас, и със Заповед №334/13.02.2019г. е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XIX-321 в кв.21 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.264 по КК на гр. Бургас.

            Заповедите са изложени в стая № 217 на Дирекция ЦАУ "Зора" всеки делничен ден от 8,30ч. до 12,30ч.

            Същите подлежат на обжалване, чрез Община Бургас пред Административен съд - град Бургас в 14 дневен срок от съобщаването им.

 

Справка на тел. 056/83-76-16                                               Илияна Иванова

                                                                                                   Гл. специалист

 

 


свали като pdf разглеждания: 848 последна промяна: 14:56:50, 25 март 2019