Съобщение до МАРТИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, управител на „МАРТИДЖИ“ ЕООД за издадена Заповед №284/07.02.2019г.

Съобщение до МАРТИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, управител на „МАРТИДЖИ“ ЕООД за издадена Заповед №284/07.02.2019г.

Публикувано на: понеделник, 25 март 2019
Валидно до: понеделник, 08 април 2019, 15:58

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Марти Димитров Георгиев, управител на "Мартиджи" ЕООД, ЕИК 204157912; седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул."Благой Гебрев" №36, бл.36, вх.А, ет.7, ап.19 за издадена Заповед № 284/07.02.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № 284/07.02.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на незаконен строеж: "Барбекю", разположен в имот, собственост на Община Бургас - УПИ I, отреден "за Районен парк", кв.45 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас.

Заповед № 284/07.02.2019 г. подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок, считан от датата на съобщаването й.
За запознаване със Заповед №284/07.02.2019г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение", Община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

 


Дирекция "ЦАУ Освобождение"
Гл.експерт КСВЕ - инж.Катя Николова


свали като pdf разглеждания: 815 последна промяна: 15:59:30, 25 март 2019