Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи

Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи

Публикувано на: понеделник, 25 март 2019
Валидно до: четвъртък, 25 април 2019, 16:04

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Бургас съобщава, че с протокол №54 от проведеното на 26.02.2019 година заседание на Общински съвет Бургас на основание Докладна записка от Димитър Николов -  Кмет на Община Бургас, относно: определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ е прието
РЕШЕНИЕ:
 
I. На основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.), Общински съвет Бургас определя периодите и териториите, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи в частта на град Бургас, определена за климатичен морски курорт от национално значение, както следва:
1. От 1 юли 2019 г. до 15 септември 2019 г. за територията на: кв. "Сарафово", включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК и Курортна зона  местност "Ъгъла", и кв. "Крайморие", включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК.
2. От 1 юли 2019 г. до 1 септември 2019 г. на територията на: Централна градска част заключена между бул. "Сан Стефано", бул. "Демокрация", ул. "Агоп Мелконян", ул. "Княз Александър Батенберг", площад "Царица Йоана", бул. "Иван Вазов" и ул. "Уилям Гладстон";
- ж.к. "Възраждане" - територията заключена между ул. "Уилям Гладстон", бул. "Сан Стефано", бул. "Мария Луиза" и бул. "Иван Вазов";
- ж.к. "Братя Миладинови";
- ж.к. "Лазур";
- Приморски парк;
- Парк "Езеро";
- Зона Изток (заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро);
II.Забраната в определените в т.I, 1 и 2 територии не се отнася за строителството на линейните обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Бургас и държавата.
III. На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определените в т.I, 1 и 2 територии и периоди се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.    


свали като pdf разглеждания: 1627 последна промяна: 16:04:51, 25 март 2019