Съобщение до Иван Киряков Кушелиев

Съобщение до Иван Киряков Кушелиев

Публикувано на: вторник, 26 март 2019
Валидно до: вторник, 09 април 2019, 11:43

ДО

ИВАН КИРЯКОВ КУШЕЛИЕВ

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.54, ВХ.1, ЕТ.4

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №68/14.01.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ IX-1194 в кв.13 и УПИ XII-1194 в кв.13, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 764 последна промяна: 11:45:16, 26 март 2019