Съобщение до Стефанка Евтимова

Съобщение до Стефанка Евтимова

Публикувано на: сряда, 27 март 2019
Валидно до: четвъртък, 11 април 2019, 10:59

 

ДО:  СТЕФАНКА ДИМИГРОВА ЕВТИМОВА

Ж.К.ЛЮЛИН №715, ВХ.А, ЕТ.4, АП.11

РАЙОН 19_ЛЮЛИН

ГРАД СОФИЯ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №176/28.01.2019г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.971 по КК на гр.Бургас в предвиденото разширение на  кв.Ветрен, гр.Бургас.

Заповедта  е изложена в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по нея, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

Д.Ахмакова 

Гл.авен специалист АС

Тел.за връзка: 056/860 919

 


свали като pdf разглеждания: 754 последна промяна: 11:06:26, 27 март 2019