Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 27 март 2019
Валидно до: сряда, 10 април 2019, 14:49

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ГЧ62344 - 1/27.03.2019г.

ПЛУМКА ЯНКОВА АТАНАСОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ62344 - 1/19.06.2018г.

2

№ ГЧ62848 - 1/27.03.2019г

ФЪРСТ ЧОЙС ЛЕНД ГРУП АД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ГЧ62848 - 1/28.06.2018г.

3

№ ГЧ62635 - 1/27.03.2019г.

ЕКОСТАР ТЕХНОЛЪДЖИ ИНВЕСТИ

ГЕЙШЪН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ62635 - 1/25.06.2018г.

4

№ ГЧ62723 - 1/27.03.2019г.

ДРАГОМИРА ДИМИТРОВА НАНКИНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ62723 - 1/26.06.2018г.

5

№ ГЧ63080 - 1/27.03.2019г.

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ГЧ63080 - 1/03.07.2018г.

6

№ГЧ1114/2/154-1/27.03.2019г

ЕТ МАРИЯ ДРАГАНОВА АТАНАСОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ1114/2/154-1/07.10.2016г

7

№ГЧ600999 - 1/27.03.2019 г.

ЗЛАТИНА АПОСТОЛОВА ЧОРИО

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ600999 - 1/16.01.2018г.

8

№ГЧ11_14/2/006-1/27.03.2019 г.

АЛЕКСИГОР ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по декларация №ГЧ11_14/2/006-1/24.08.2016 г.

9

№003925/27.03.2019 г.

ПБ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по декларация №003925/26.06.2014 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 27.03.2019 г. до 10.04.2019 г.

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 1026 последна промяна: 09:53:32, 10 юни 2019