Съобщение до неизвестен извършител

Съобщение до неизвестен извършител

Публикувано на: сряда, 27 март 2019
Валидно до: сряда, 10 април 2019, 16:00

 

ДО

НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

 

 

 

 

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Бургас съобщава, че в Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация" е започнато административно производство по  чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на следния строеж, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ строеж: "Метален портал", състоящ се от две врати, с размери обща дължина приблизително 4,00 м и височина 1,80м, находящ се в улична регулация, в трасето на тупикова улица между осови точки с номера 90 и 91, кв. 26 (публична общинска собственост) по плана на с. Брястовец, Община Бургас (ул. "Двадесет първа").

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

 


свали като pdf разглеждания: 870 последна промяна: 16:01:47, 27 март 2019